Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Regels & beleid

 • 2dehands is een online handelsplatform dat kopers en verkopers samenbrengt. 2dehands is niet betrokken bij koop- en verkooptransacties (en de afhandeling ervan) die steeds buiten de site om plaatsvinden. 

  De verkoop en aankoop van producten en diensten op 2dehands is in beginsel toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat een product of dienst dat offline mag worden verkocht over het algemeen ook via 2dehands mag worden verkocht. 

  Voor uw gemak hebben we een lijst met verboden of aan beperkingen onderworpen producten en diensten opgesteld. In deze lijst staan voorbeelden van producten en diensten die wettelijk verboden zijn en dus niet mogen worden verhandeld via 2dehands, bijvoorbeeld het aanbieden van drugs. Daarnaast staan er producten en diensten in die niet per definitie verboden zijn, maar dat wel kunnen zijn en daarom uw aandacht vragen, zoals het aanbieden van producten van bekende merken. Is het bijvoorbeeld een namaaktas van een bekend merk, dan mag de tas niet worden aangeboden. Is het een originele tas van een bekend merk, dan wel. 

  Let op! Deze lijst geeft slechts richtlijnen en is niet uitputtend. Bovendien bent u als gebruiker van 2dehands zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde producten en diensten wettelijk is toegestaan volgens de laatste stand van zaken (wetgeving, jurisprudentie). Als u twijfelt over de toelaatbaarheid van het verhandelen van bepaalde producten en diensten, neemt u dan contact op met een gezaghebbende of rechthebbende. Ook kunt u juridisch advies inwinnen bij een wetswinkel bij u in de buurt. 

  Een overtreding van ons beleid kan leiden tot een of meer van de volgende acties:

  a) Uw zoekertje kan worden verwijderd (zonder restitutie van het tarief in geval van het betrokken zoekertje betalend is); en/of

  b) Uw account kan worden geschorst; en/of

  c) Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan justitie of aan een rechthebbende.

  Lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of diensten: 

  Aandelen, effecten en andere waardepapieren
  Aanstootgevend materiaal
  Cultureel erfgoed
  Defecte en/of teruggehaalde objecten
  Dieren, producten van dieren en planten
  Drugs
  Eigendom van de overheid of van derden
  Elektronische apparatuur
  Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
  Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)
  Frontjes van autoradio’s en/of van ingebouwde navigatiesystemen
  Geneesmiddelen
  Gestolen waar
  Illegale en onveilige objecten en activiteiten
  Kans- en piramidespelen
  Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
  Levensmiddelen
  Medische hulpmiddelen
  Mensen, lichaamsdelen – en stoffen
  Mod-chips, spelconsoles en spelsoftware
  Motortuning (chiptuning) 
  Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen
  Pornografische en erotische zoekertjes 
  Software
  Tabak
  Tickets
  Valse valuta en postzegels
  Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
  Virtual games
  Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten
 • 2dehands.be is een online handelsplatform dat kopers en verkopers samenbrengt. 2dehands.be is niet betrokken bij koop- en verkooptransacties (en de afhandeling ervan) die steeds buiten de site om plaatsvinden. 

  De verkoop en aankoop van producten en diensten op 2dehands.be is in beginsel toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat een product of dienst dat offline mag worden verkocht over het algemeen ook via 2dehands.be mag worden verkocht. 

  Voor uw gemak hebben we een lijst met verboden of aan beperkingen onderworpen producten en diensten opgesteld. In deze lijst staan voorbeelden van producten en diensten die wettelijk verboden zijn en dus niet mogen worden verhandeld via 2dehands.be, bijvoorbeeld het aanbieden van drugs. Daarnaast staan er producten en diensten in die niet per definitie verboden zijn, maar dat wel kunnen zijn en daarom uw aandacht vragen, zoals het aanbieden van producten van bekende merken. Is het bijvoorbeeld een namaaktas van een bekend merk, dan mag de tas niet worden aangeboden. Is het een originele tas van een bekend merk, dan wel.

  Let op! Deze lijst geeft slechts richtlijnen en is niet uitputtend. Bovendien bent u als gebruiker van 2dehands.be zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde producten en diensten wettelijk is toegestaan volgens de laatste stand van zaken (wetgeving, jurisprudentie). Als u twijfelt over de toelaatbaarheid van het verhandelen van bepaalde producten en diensten, neemt u dan contact op met een gezaghebbende of rechthebbende. Ook kunt u juridisch advies inwinnen bij een wetswinkel bij u in de buurt.

  Een overtreding van ons beleid kan leiden tot een of meer van de volgende acties:
  a) uw zoekertje kan worden verwijderd (zonder restitutie van het tarief in geval van het betrokken zoekertje betalend is); en/of
  b) uw account kan worden geschorst; en/of
  c) uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan justitie of aan een rechthebbende.

  Lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of diensten:

  Aandelen, effecten en andere waardepapieren
  Aanstootgevend materiaal
  Cultureel erfgoed
  Defecte en/of teruggehaalde objecten
  Dieren, producten van dieren en planten
  Drugs
  Eigendom van de overheid of van derden
  Elektronische apparatuur
  Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
  Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)
  Frontjes van autoradio’s en/of van ingebouwde navigatiesystemen
  Geneesmiddelen
  Gestolen waar
  Illegale en onveilige objecten en activiteiten
  Kans- en piramidespelen
  Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
  Levensmiddelen
  Medische hulpmiddelen
  Mensen, lichaamsdelen – en stoffen
  Mod-chips, spelconsoles en spelsoftware
  Motortuning (chiptuning) 
  Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen
  Pornografische en erotische zoekertjes 
  Software
  Tabak
  Tickets
  Valse valuta en postzegels
  Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
  Virtual games
  Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten
  1. Het is toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands.be alcohol aan te bieden of te vragen, zoals bier en wijn.

   Wel maken wij u er op attent dat verkopers van alcoholhoudende dranken zich ervan moeten vergewissen dat het op basis van de wet strict verboden is om deze dranken aan jongeren onder de 16 jaar te verkopen. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om dit te controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

   De Controledienst Tabak en Alcohol heeft als taak de bevolking, en in het bijzonder minderjarigen, te beschermen tegen de schadelijke effecten van alcohol en kan hiertoe de nodige controles verrichten. Raadpleeg de website van de Federale Overheid voor meer informatie over de risico's van alcoholgebruik.

   Klachten of specifieke vragen in verband met de verkoop of het gebruik van alcohol kunnen gericht worden tot de voormelde controledienst die rechtstreeks kan worden gecontacteerd op het nummer +32 (0)2 524 97 97 of u kunt een mail sturen naar: tabak-alcohol@gezondheid.belgie.be.

  2. Via onze website plaatst u gratis zoekertjes. Er zijn wel een paar regels. Bedankt om u aan deze afspraken te houden. Zo blijft de site voor alle bezoekers gebruiksvriendelijk en overzichtelijk: dubbele zoekertjes, Grapjes, Geld, Overmatig gebruik van trefwoorden, Rare tekens, Reclame, Verboden items en/of diensten zijn niet toegestaan.
  3. Aanstootgevend materiaal

   Zoekertjes die beledigend, discriminerend, haatzaaiend, gewelddadig of offensief materiaal bevatten of propageren zijn niet toegestaan. Ook agressieve en racistische uitlatingen, het aanzetten tot rellen, terroristische propaganda en politieke uitlatingen zijn niet toegestaan.

   Onder aanstootgevend materiaal kunnen ook zoekertjes met betrekking tot natuurrampen of menselijke tragedies vallen. Uitzondering zijn zoekertjes die aantoonbare sociale, artistieke of historische waarde hebben.

   Wij behouden ons het recht voor om zoekertjes te verwijderen wanneer:
   A) aanstootgevend materiaal wordt aangeboden of gevraagd, grafisch wordt weergegeven en/of wordt gepropageerd;
   B) de inhoud van het zoekertje door ons als ongeschikt of ongepast wordt gevonden.

   Voorbeelden van objecten die niet zijn toegestaan op onze website:
   A) objecten die symbolen dragen van de nazi's, zoals het hakenkruis (swastika), de SS runen en het SS doodshoofd of van de Ku Klux Klan (KKK). Dit is inclusief originele of replica Duitse memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog waarop dergelijke symbolen aanwezig zijn;
   B) het Nazi-boek Mein Kampf en het NSB boek 'Volk en vaderland'.

   Voorbeelden van objecten die wel zijn toegestaan op onze website: 
   A) memorabilia van de Tweede Wereldoorlog die niet zijn voorzien van merktekens van de nazi's of de SS;
   B) originele Duitse postzegels en munten uit de Tweede Wereldoorlog, ongeacht het feit of er merktekens op te zien zijn;
   C) historische boeken en films over de Tweede Wereldoorlog of over nazi-Duitsland, ongeacht het feit of er merktekens op te zien zijn.
  4. Per 1 februari 2015 heeft met de invoering van de huisdierenlijst een aanpassing plaatsgevonden van de wet- en regelgeving die van toepassing is op het houden van dieren. Concreet betekent dit voor u als (potentiele) koper of verkoper van dieren, dat het belangrijk is dat u zich ervan bewust bent welke dieren voortaan wel of niet mogen worden gehouden. Ook kan het zijn dat de voorwaarden waaronder een dier mag worden gehouden, zijn aangepast. Zo mag met dieren die voortaan verboden zijn, niet meer worden gefokt. Wel mogen dieren die al voor 1 februari 2015 in Nederland werden gehouden nog steeds van eigenaar wisselen.

   Als eigenaar van een dier bent u verantwoordelijk voor het welzijn van het dier. Marktplaats adviseert u daarom om u voorafgaand aan de aanschaf of verkoop van een dier grondig te informeren, om verrassingen en teleurstellingen te voorkomen. Marktplaats zet zich er samen met het Ministerie van Economische Zaken en de grote dierenwelzijnsorganisaties voor in om impulsaankopen te ontmoedigen en verantwoord huisdierenbezit te stimuleren. Want zeker als het gaat om dierenwelzijn, is het voor u en uw dier belangrijk om te weten waar u aan begint.

   Zoogdieren zijn voortaan te verdelen in drie groepen:
    
   1.       een groep die onder de gebruikelijke voorwaarden mag worden gehouden (klik hier)
   2.       een groep die onder specifieke voorwaarden mag worden gehouden (klik hier)
   3.       een groep dieren die niet meer mag worden gehouden. Voor deze laatste groep geldt dat voortaan niet mag worden gefokt met deze dieren, maar dat deze dieren wel mogen worden verhandeld (bv als een baasje niet langer voor een dier kan zorgen). (klik hier)

   Nog niet alle dieren zijn beoordeeld, maar voor alle in Nederland gehouden zoogdiersoorten geldt dat deze zullen worden beoordeeld en ingedeeld in één van de bovenstaande groepen. Voor de (nog) niet beoordeelde dieren in Nederland verandert er tot het moment van beoordeling niets.

   Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid en voor een overzicht van de huisdierenlijsten.
    

    
    


    
    
  5. Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten

   Het is niet toegestaan om op de Website en de Facebook-pagina van 2dehands.be wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten aan te bieden of te vragen die als verboden of vergunningsplichtige wapens beschouwd worden in de zin van de Wapenwet van 8 juni 2006

   Het is eveneens niet toegestaan om op voormelde webpagina's van 2dehands.be munitie, patronen of onderdelen van zodanige wapens aan te bieden of te vragen, waaronder bijvoorbeeld:
   I. losse flodders, (gebruikte) slaghoedjes, kruit en de eigenlijke kogel (ook wel punt genoemd);
   II. geweerkolf, slagpen, dummies etc.
   Een uitzondering wordt gemaakt voor gebruikte lege of onbruikbaar gemaakte patroonhulzen of projectielen, wanneer dit expliciet in het zoekertje wordt vermeld. 

   Voorbeelden van objecten die niet zijn toegestaan op 2dehands.be:
   I. (automatische) vuurwapens (zoals pistolen, revolvers en geweren (zowel hagel, als kogel));
   II. Explosieven (zoals handgranaten);
   III. magazijnen (en andere niet onbruikbaar gemaakte munitie);
   IV. geluiddempers (en andere onderdelen of hulpstukken);
   V. alarm- en startpistolen of -revolvers;
   VI. katapulten;
   VII. airsoft-guns;
   VIII. luchtdrukgeweer ('luchtbuks');
   IX. paintball wapens;
   X. kruisbogen;
   XI. pijlen met snijdende delen waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht;
   XII. boksbeugels, wurgstokken, wapenstokken, werpsterren, nunchaku's;
   XIII. vilmessen, werpmessen, vlindermessen, spring- of valmessen (zoals stiletto's) 
   XIV. stunguns;
   XV. zelfverdedigingswapens (zoals pepperspray en traangas);
   XVI. blindmakende laserwapens;
   XVII. brandwapens;
   XVIII. voorwerpen met giftige, verstikkende, traanverwekkende of weerloosmakende stoffen;
   XIX. speelgoedwapens en nepwapens die zo sterk op echte wapens lijken dat ze voor bedreiging kunnen worden gebruikt (zoals een aansteker in de vorm van een pistool of handgranaat);
   XX. blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen (zoals bijvoorbeeld 'hidden knives' in de vorm van een kam);
   XXI. dummy-launcher (voor het trainen voor honden).

   Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (o.a. het KB van 20 september 1991) is het op de Website of Facebook-pagina van 2dehands.be toegestaan om vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde die zijn vervaardigd voor 1 januari 1895 en voor het schieten onbruikbaar gemaakt zijn, aan te bieden of te vragen. In dit geval dient expliciet in het zoekertje te worden vermeld dat het een object van voor 1895 betreft en voor het schieten onbruikbaar gemaakt is.

   Bovendien is het toegestaan om andere messen, dan diegenen die door de toepasselijke wetgeving verboden of door het beleid van 2dehands.be uitgesloten worden, op de Website of Facebook-pagina van 2dehands.be aan te bieden of te vragen, op voorwaarde dat deze niet worden verhandeld door of aan jongeren onder de 18 jaar. U kunt hierbij denken aan vrij verkrijgbare wapens zoals zwaarden, sabels, degens en bajonetten. 

   Houd er rekening mee dat bepaalde vrije verkrijgbare wapens (bijvoorbeeld voor de uitoefening van een sport, voor beroepsdoeleinden of voor verzameling of wandversiering) niet mogen worden gedragen op de openbare weg. 

   Raadpleeg de website van de Federale Overheid en van de FOD Justitie voor meer informatie over het onderscheid tussen verboden, vergunningsplichtige en vrij verkrijgbare wapens.
    
  6. Elektronische apparatuur

   Het is niet toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands.be bepaalde (al dan niet illegale) elektronische apparatuur aan te bieden. 

   Voorbeelden van apparatuur die niet zijn toegestaan op 2dehands.be:

   I apparaten die (beweren dat ze) (politie)radars of laserapparaten blokkeren of verstoren;

   Radardetectoren (lasershields) zorgen er bijvoorbeeld voor dat snelheidsovertredingen niet kunnen worden geregistreerd met behulp van de lasergun van de politie.

   Het bezit, het gebruik, het (te koop) aanbieden (al dan niet door reclame) en de verkoop van radardetectoren is strafbaar bij wet.

   Het is echter wel toegestaan navigatiesystemen met radarmelders aan te bieden of te vragen.

   II. GSM/GPS blokkers en jammers;

   III. apparaten die de kilometerteller van motorische voertuigen wijzigen;

   IV. apparaten/elektronica die kabel- of satelliettelevisieprogramma’s decoderen of de toegang daartoe vergemakkelijken zonder vereiste toestemming of betaling (inclusief het aanzetten tot dit soort activiteiten);

   V. (geprogrammeerde) smartcards en programmeerapparatuur voor smartcards en zogenaamde 'unloopers';

   VI. elektronische apparatuur die niet is voorzien van een CE-markering;

   VII. hardware- of software-emulatoren (DSS);

   VIII. sommige walkie-talkies (afhankelijk van frequenties);

   Meer informatie?

   Raadpleeg de website van de FOD Economie voor meer informatie over de veiligheid van elektrische toestellen. Raadpleeg de website van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) voor meer informatie omtrent het verkrijgen van vergunningen voor gebruik van het radiofrequentiespectrum en omtrent radiocommunicatie-apparatuur waarvoor geen vergunning vereist is.
  7. Tickets

   Het is toegestaan om op 2dehands.be tickets (zoals concerttickets, theatertickets en tickets voor sportevenementen) aan te bieden of te vragen. 

   U moet wel telkens 2 zaken respecteren: de bij wet gestelde beperkingen en de beperkingen die zijn opgenomen in de (algemene of bijzondere) verkoopsvoorwaarden van de oorspronkelijke ticketverkoper. 

   I. Bij wet gestelde beperkingen met betrekking tot tickets voor evenementen 
    
   De doorverkoop van tickets voor culturele, sportieve of commerciële evenementen of live voorstellingen wordt, overeenkomstig de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, aan bepaalde beperkingen onderworpen. 

   In overeenstemming met deze wet is het in vier gevallen verboden om tickets voor evenementen door te verkopen:

   1. een regelmatige doorverkoop, namelijk de doorverkoop van meerdere tickets waaruit blijkt dat de verkoper hiervan een handelsactiviteit maakt;
   2. een occasionele doorverkoop tegen een hogere prijs dan de definitieve prijs (zoals die bekend gemaakt werd door de oorspronkelijke verkoper);
   3. een doorverkoop die plaatsvindt alvorens de oorspronkelijke verkoop van start is gegaan;
   4. de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs of een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest.

   II Beperkingen opgenomen in (algemene of bijzondere) verkoopsvoorwaarden met betrekking tot alle mogelijke tickets 

   De oorspronkelijke ticketverkopers kunnen ook beperkingen opleggen over de verkoop of doorverkoop van tickets (vb. tickets die persoonlijk en niet overdraagbaar zijn). Die beperkingen worden meestal opgenomen in de (algemene of bijzondere) verkoopsvoorwaarden van de verkopers, zoals vb. afgedrukt op de achterzijde van tickets. Als - houder en verkoper van het ticket moet u deze verkoopsbeperkingen respecteren. 

   Elke bezoeker dient te verzekeren dat de verkoop of doorverkoop van tickets op 2dehands.be gebeurt volgens de regels die we hierboven hebben verduidelijkt. 2dehands.be is een handelsplatform waar elke bezoeker producten en/of diensten kan aanbieden of vragen en kopers en verkopers bij elkaar brengt. 2dehands.be komt zelf nooit in het bezit van het betrokken ticket, waardoor zij niet in staat is om na te gaan of u voldoet aan bovengenoemde regels. 

   Indien er op 2dehands.be mogelijk valse of ontoelaatbare tickets worden aangeboden, of tickets worden aangeboden die de geldende wetsvoorwaarden niet respecteren, dan verzoeken we u dit aan ons te melden en dit bij de politie of bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) aan te geven. Voor het indienen van een klacht bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling kan u gebruik maken van dit online klachtenformulier.

   Indien zij de zaak verder willen onderzoeken, zullen wij hen uiteraard onze volledige medewerking verlenen. Indien gebruikers zich niet houden aan de wet en/of de voorwaarden van 2dehands, behouden wij ons het recht voor om maatregelen te treffen zoals het beperken of beëindigen van uw gebruik van onze website.
  8. Software

   Het is niet toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands.be illegale kopieën van software aan te bieden. 

   Software wordt meestal auteursrechtelijk beschermd en mag in de regel alleen worden doorverkocht met de toestemming van de rechthebbende (licentie). Kopers of verkopers dienen vóór het bieden op of aanbieden van software, na te gaan of er geen inbreuk gemaakt wordt op de rechten van rechthebbenden. 

   De volgende voorbeelden kunnen een en ander verduidelijken:

   Back-up software (back-up kopieën) 
   Back-up kopieën of gearchiveerde software zijn niet toegestaan op 2dehands.be. Dit geldt ook voor spelsoftware. 

   Bèta, test- en evaluatiekopieën 
   Bèta, test- en evaluatiekopieën van software worden door ontwikkelaars vóór de officiële release gedistribueerd zodat de software kan worden geëvalueerd en problemen kunnen worden opgelost. Deze software is niet toegestaan op 2dehands.be. 

   Software op opneembare media
   Software op opneembare media zoals CD-R's of CD-RW's is niet toegestaan op 2dehands.be. Dit betreft onder meer softwarecompilaties en freeware- of sharewareprogramma's. 

   OEM-software
   Original Equipment Manufacturer (OEM) is software die wordt geleverd bij een nieuwe computer. Verkopers mogen 'OEM'- of 'gebundelde' kopieën van software alleen aanbieden in combinatie met de computerhardware waarop deze is geïnstalleerd. Volgens OEM-softwarelicenties is het meestal niet toegestaan om de software door te verkopen zonder de bijbehorende computer(hardware).
  9. Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen

   Het is niet toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands.be objecten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, zoals auteursrechten, merkenrechten, domeinnaamrechten, portretrechten etc. 

   Voorbeelden van aanbiedingen die niet zijn toegestaan op 2dehands.be:
   I. namaakartikelen en replica's (bijvoorbeeld namaak merkkleding of -accessoires, of namaak merkparfums of -cosmetica);
   II. producten elektronisch versturen via internet zonder licentie van de eigenaar van de auteursrechten (softwarepiraterij);
   III. software en spelcomputers waarvoor men geen verkooplicentie heeft;
   IV. niet toegestane kopieën van CD's, DVD's of Video's (waaronder bootlegs en muziek);
   V foto's van of gemaakt door derden.

   Voorbeelden van aanbiedingen die wel zijn toegestaan op 2dehands.be:
   I. authentieke merkkleding;
   II. reproducties van werken mits de auteur langer dan 70 jaar geleden is overleden.

   Let op! Het is eveneens toegestaan om op 2dehands.be (blanco) dragers of apparaten die kunnen worden aangewend voor het kopiëren voor eigen gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties (privékopie), aan te bieden.

   Voorbeelden van zodanige dragers of apparaten zijn blanco mediadragers, blanco CD-R, blanco DVD-R, blanco geheugenkaarten, blanco USB-sticks, MP3/MP4-spelers, externe harde schijven, mobiele telefoons met MP3/MP4-functie, set top boxes en tablets. 

   Het in de handel brengen van deze dragers of apparaten kan mogelijk onderworpen zijn aan de heffing van een vergoeding (kortweg Auvibel vergoeding). Deze vergoeding is verschuldigd als tegenprestatie voor het kunnen maken van een privékopie met behulp van zulke dragers of apparaten. 

   Info over toepassing van Auvibel vergoeding 

   Info over toepassing van Auvibel vergoeding Overeenkomstig de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten dient de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik (kortweg Auvibel-vergoeding) betaald te worden door:
   I. de fabrikant;
   II. de intracommunautaire invoerder: of
   III. de intracommunautaire aankoper;
   van dragers of apparaten die kunnen worden aangewend voor het kopiëren voor eigen gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties (privékopie). 

   In het Koninklijk Besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik vindt u een actueel overzicht van de dragers en apparaten waarop deze vergoeding van toepassing is. Zo zijn bijvoorbeeld blanco mediadragers, blanco CD-R, blanco DVD-R, blanco geheugenkaarten, blanco USB-sticks, MP3/MP4-spelers, externe harde schijven, mobiele telefoons met MP3/MP4-functie en set top boxes sinds 1 februari 2010 onderworpen aan de Auvibel-vergoeding. Sinds 1 december 2013 zijn ook tablets hieraan onderhevig.

   Indien men - in zijn hoedanigheid van fabrikant, intracommunautaire invoerder of intracommunautaire aankoper van zodanige dragers of apparaten - deze goederen op het nationale grondgebied in de handel brengt, zal men op dat ogenblik beschouwd worden als bijdrageplichtige van de Auvibel-vergoeding. In voorkomend geval dient u hieromtrent een aangifte in te dienen bij Auvibel,

   Raadpleeg voor meer informatie over de Auvibel-vergoeding de website of neem contact op per mail via auvibel@auvibel.be of per telefoon via + 32 (0)2 650 09 50.
  10. Medische hulpmiddelen

   Het is toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands.be medische hulpmiddelen aan te bieden of te vragen, zoals rollators. 

   Het is niet toegestaan om hulpmiddelen aan te bieden waarvoor een medisch voorschrift nodig is van een bevoegde persoon (zoals huisarts en apotheek).

   Denk hierbij aan bloedtesten die kanker kunnen opsporen of tandprothesen. Ook hulpmiddelen die niet officieel zijn goedgekeurd in België mogen niet worden aangeboden. 

   Let op! Het op de markt brengen van medische hulpmiddelen wordt streng gereguleerd door nationale en Europese regelgeving. Er worden eisen gesteld aan onder meer de technische veiligheid, steriliteit, verpakking en etikettering van het hulpmiddel. Zo schrijft de toepasselijke wetgeving bijvoorbeeld voor dat het merendeel van de medische hulpmiddelen een CE-markering is vereist voordat het hulpmiddel op de Europese markt mag verschijnen. 

   Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) houdt onder meer toezicht op de kwaliteit van medische hulpmiddelen. 

   Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk om te controleren of de hulpmiddelen aangeboden mogen worden en aan de toepasselijke wetgeving voldoen. 

   Potentiële afnemers van medische hulpmiddelen dienen de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij het aankopen van medische hulpmiddelen (raadpleeg steeds de gebruikershandleiding) en dienen bijvoorbeeld de steriliteit en houdbaarheid van hulpmiddelen na te gaan. 

   Raadpleeg de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voor meer informatie over medische hulpmiddelen en de daarop toepasselijke wetgeving.

   Voor specifieke vragen in verband met dit onderwerp kan u deze overheidsdienst overigens rechtstreeks contacteren op het nummer + 32 (0)2 524 80 00 of u kunt een mail sturen naar: meddev@fagg-afmps.be.
  11. Virtual games

   Het is niet toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands.be (game)accounts, virtuele (game)producten, online spelkarakters en virtuele valuta aan te bieden.

   Voorbeelden van online games die niet zijn toegestaan op 2dehands.be:
   I. World of Warcraft;
   II. Guild Wars;
   III. Half-life2;
   IV. Runescape;
   V.Habbo;
   VI. Twitter accounts.

   Voorbeelden van online games die wel zijn toegestaan op 2dehands.be:
   I. boeken en handleidingen (hard copies);
   II. CD's van spellen (zoals World Of Warcraft en World of Warcraft Gold Guides), mits duidelijk wordt vermeld dat er geen account bij zit en/of dat men al een account moet hebben;
   III. Wii en Xbox Live points.
  12. Gebruik trefwoorden met mate, en hou het functioneel. Zoekertjes met overdreven veel trefwoorden maken de site onoverzichtelijk. 
  13. Defecte en/of teruggehaalde objecten

   Defecte objecten mogen enkel op de Website of Facebook-pagina van 2dehands.be aangeboden worden, indien het defect van het object expliciet in het zoekertje vermeld wordt. 

   Het is niet toegestaan om op Website of Facebook-pagina van de 2dehands.be door de fabrikant teruggehaalde objecten aan te bieden of te vragen.

   Door een fabrikant teruggehaalde objecten kunnen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid of veiligheid en mogen daarom niet op voormelde webpagina's worden aangeboden of gevraagd. 

   Raadpleeg de website van de FOD Economie voor meer informatie over de terugroeping van een product of andere gecorrigerende maatregelen.

   Raadpleeg de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor een overzicht van recente productterugroepingen. 

   Klachten omtrent de veiligheid van goederen en diensten kunnen ingediend worden bij het Centraal Meldpunt voor Producten.
  14. Het is niet toegestaan om op de Website of de Facebook-pagina van 2dehands.be geneesmiddelen aan te bieden of te vragen. 

   Dit geldt ook voor homeopathische geneesmiddelen, kruiden-geneesmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. 

   Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) houdt toezicht op de kwaliteit, de veiligheid (o.a. door voorlichting over goed gebruik en over het aanbod van geneesmiddelen op internet) en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en voert daartoe de nodige inspecties en controles uit. 

   Voor meer informatie omtrent geneesmiddelen, kan u terecht op de website van de het FAGG. Voor specifieke vragen in verband met dit onderwerp kan u deze overheidsdienst overigens rechtstreeks contacteren op het nummer + 32 (0)2 524 80 00 of u kunt een mail sturen naar: info.medicines@fagg-afmps.be.
  15. Het is niet toegestaan om op de Website of de Facebook-pagina van 2dehands.be (afneembare) frontjes van autoradio's en van ingebouwde navigatiesystemen aan te bieden. 

   Andersom zijn autoradio's en navigatiesystemen waarvan de frontjes ontbreken ook niet toegestaan.

   Aangezien de herkomst van dergelijke objecten vaak lastig te achterhalen is, staat 2dehands.be het aanbieden of vragen van deze objecten niet toe.
  16. Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)

   Aanbieders van financiële producten die niet voldoen aan de Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn niet toegestaan op 2dehands.be.

   Voor het adviseren, bemiddelen en verkopen van financiële producten is vaak een vergunning van Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) nodig.

   De FSMA houdt onder meer toezicht op reclame-uitingen van aanbieders omtrent leningen en andere financiële producten, bijvoorbeeld of deze niet misleidend zijn. 

   Controleer via de website van de FSMA of de Adverteerder waarmee u zaken wilt doen over de nodige vergunningen beschikt of een door de FSMA goedgekeurde prospectus heeft ontvangen. Ga ook steeds na of een Adverteerder niet in de waarschuwingslijst van de FSMA voorkomt. 

   Raadpleeg voor neutrale informatie over financiële producten de WikiFin website van de FOD Financiën.

   Let bij het aangaan van een kredietovereenkomst goed op, vooral wanneer u reeds betalingsachterstand heeft op andere kredieten! 

   Het aanbieden of vragen van financiële diploma's is niet toegestaan op de Website of Facebook-pagina van 2dehands.be.

   Klachten met betrekking tot dit onderwerp kunnen ingediend worden bij de bevoegde instanties (raadpleeg de website van de FSMA voor een overzicht van mogelijke klachten). 

   Voor meer specifieke vragen kan u de FSMA steeds rechtstreeks contacteren via het contactformulier, op het nummer +32 (0)2 220 59 10 of u kunt een mail sturen naar: info@fsma.be.
  17. Tabak

   Het is niet toegestaan op de Website of Facebook-pagina van 2dehands.be tabaksproducten aan te bieden of te vragen. Onder tabaksproducten worden onder meer sigaretten, sigaren en pruimtabak verstaan. 

   Elektronische sigaretten (zoals de supersmoker) zijn ook niet toegestaan op 2dehands.be. 

   Een uitzondering geldt voor tabak als verzamelobject dat niet (meer) verkrijgbaar is bij een kleinhandel en niet geschikt of bedoeld is voor consumptie. Deze objecten zijn wel toegestaan op 2dehands.be.

   De Controledienst Tabak en Alcohol heeft als taak de bevolking, en in het bijzonder minderjarigen, te beschermen tegen de schadelijke effecten van tabak en kan hiertoe de nodige controles verrichten. 

   Raadpleeg de website van de Federale Overheid voor meer informatie over tabak. Klachten of specifieke vragen in verband met de verkoop of het gebruik van tabak kunnen gericht worden tot de voormelde controledienst die rechtstreeks kan worden gecontacteerd op het nummer +32 (0)2 524 97 97 of u kunt een mail sturen naar: tabak-alcohol@gezondheid.belgie.be. 

   Voor meer informatie over rookpreventie kan u terecht op de website van Tabakstop.
  18. Motortuning (chiptuning)

   In overeenstemming met de Ministeriële Omzendbrief van 12 maart 2010 is het op 2dehands.be niet toegestaan om producten of diensten aan te bieden waarmee motortuning (waaronder chiptuning) kan worden verricht.

   Motortuning bestaat onder meer in het aanbrengen van mechanische wijzigingen in de motor of van elektronische wijzigingen in het motormanagement (chiptuning) van een voertuig met als doel het motorvermogen te verhogen en daardoor de prestaties van het betrokken voertuig te verbeteren. 

   Voor meer informatie over tuning kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit.
  19. Mod-chips, spelconsoles en spelsoftware

   Het is niet toegestaan om op 2dehands.be apparaten en/of diensten aan te bieden die hoofdzakelijk zijn ontworpen om auteursrechtelijke bescherming te omzeilen. 

   Dit verbod geldt bijvoorbeeld voor mod-chips, game enhancers en opstartschijven waarmee kopieën of geïmporteerde versies van computerspellen kunnen worden afgespeeld op spelcomputers voor particulier gebruik.

   Voorbeelden van objecten die niet zijn toegestaan op 2dehands.be:
   I. game enhancers om geïmporteerde videospelletjes te spelen;
   II. gewijzigde spelconsoles, gewijzigde spel patches of hardware gewijzigd om back-up kopieën te kunnen spelen;
   III. bèta-testgames;
   IV. back-up of geplagieerde softwarekopieën;
   V. ISO games voor de PSP; VI softmodden;
   VII. flash cards zoals R4DS, DSTT en N.

   Ingeval van bijkomende vragen over de legaliteit van een object, gelieve contact op te nemen met de rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op het product (bijvoorbeeld Sony of Microsoft).

  Wil je direct met ons in contact komen?

  e-mail ons