Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Privacy

 • Geplaatst: 25 mei 2018.

  Marktplaats B.V. ('2dehands.be”, 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'), Wibautstraat 224, 1097 DN te Amsterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke en exploitant van 2dehands.be.

  2dehands.be spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen. 

  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle 2dehands.be-websites, -toepassingen, -diensten en -tools (gezamenlijk aangeduid als “Diensten”) waarin naar deze privacyverklaring wordt verwezen, ongeacht hoe u er toegang toe krijgt of ze gebruikt, inclusief met behulp van mobiele apparaten.

  We kunnen deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen door de gewijzigde versie op deze site te plaatsen met de ingangsdatum van de gewijzigde versie. We kondigen materiële wijzigingen in deze privacyverklaring aan via e-mail.
   
 • We gebruiken uw persoonsgegevens om onze Diensten te leveren en te verbeteren, om u een gepersonaliseerde ervaring op onze sites te bieden, contact met u op te nemen over uw account en onze Diensten, u klantenservice te leveren, u gepersonaliseerde advertenties en marketing te bieden en om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken.

  We gebruiken de persoonsgegevens die we van u verzamelen voor uiteenlopende zakelijke doeleinden en op basis van verschillende rechtsgronden voor verwerking. Hieronder volgt een overzicht van hoe en op basis van welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens gebruiken.

  We gebruiken uw persoonsgegevens om een overeenkomst met u na te komen en u onze Diensten te leveren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om uw vitale belangen te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn:

  ●    Om u toegang verstrekken tot onze Diensten (met name zodat u advertenties of andere content kunt plaatsen en beheren), in het kader van accountbeheer, het exploiteren, meten en verbeteren van onze Diensten, het veilig en operationeel houden van onze Diensten en het aanpassen van sitecontent met objecten en Diensten die u mogelijk interessant vindt op basis van handelingen die u uitvoert. 
  ●    Om u toegang te geven tot onze berichtenfunctie en overige functies.
  ●    Om contact met u op te nemen over uw account, om problemen met uw account op te lossen, een geschil op te lossen, verschuldigde kosten of bedragen te innen of anderszins om klantenservice te bieden.
  o    Wanneer we voor doeleinden zoals hierboven beschreven contact met u opnemen, kunnen we dat doen via e-mail, telefoon, SMS-berichten, post en mobiele pushberichten.
  ●    Om u andere diensten bieden waarom u hebt verzocht, zoals beschreven wanneer we de gegevens verzamelen, waaronder tevens het betalen via het Online Betaalplatform.
  ●    We gebruiken algemene locatiegegevens om u op locatie gebaseerde diensten te bieden (zoals advertenties, zoekresultaten en andere gepersonaliseerde content). 
  ●    Om fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken of de gevolgen ervan te beperken.
  ●    Om onze Gebruiksvoorwaarden, deze privacyverklaring of ander beleid, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met u hebben uit te voeren.

  We gebruiken uw persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen op voorwaarde dat uw rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen.  We hebben controlemaatregelen ingesteld om onze belangen af te wegen tegen uw rechten.  Deze omvatten:

  ●    Onze Diensten verbeteren, bijvoorbeeld door informatie te bekijken over vastgelopen of gecrashte pagina's bij gebruikers, zodat we problemen kunnen opsporen en oplossen en u een betere ervaring kunnen bieden.
  ●    Onze advertenties aanpassen, meten en verbeteren aan de hand van uw voorkeuren voor aangepaste advertenties.
  ●    Contact met u opnemen via e-mail, telefoon of post om u coupons, kortingen en speciale acties aan te bieden, uw mening te vragen door middel van onderzoek of vragenlijsten en u te informeren over onze Diensten, zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving.
  ●    Contact met u opnemen over zaken betreffende openbaar beleid of andere actuele evenementen, die verband houden met uw vermogen onze Diensten te gebruiken. Dit kan een uitnodiging omvatten om een petitie te tekenen, een brief, een telefoongesprek of andere soorten campagnes in verband met openbaar beleid. 
  ●    Gerichte marketing, service-updates en speciale acties aanbieden op basis van uw communicatievoorkeuren.
  ●    De prestaties meten van onze marketingcampagnes via e-mail (bijvoorbeeld door open- en klikfrequenties te analyseren).
  ●    De informatiebeveiliging van onze site en mobiele toepassingen bewaken en verbeteren.

  We mogen uw persoonsgegevens met uw toestemming gebruiken voor het volgende:

  ●    Marketing aan u aanbieden via telefoongesprekken, e-mail of SMS-berichten.
  ●    Marketing aan u aanbieden van andere eBay-ondernemingen. 
  ●    Marketing van derden aan u aanbieden.
  ●    Advertenties van derden aanpassen die u mogelijk op websites van derden ziet.
  ●    Uw exacte geolocatie gebruiken om op locatie gebaseerde Diensten aan te bieden.
  U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.
  We kunnen technologieën gebruiken die worden beschouwd als geautomatiseerde besluitvorming of profilering. We nemen geen geautomatiseerde besluiten over u die u aanmerkelijk treffen, tenzij een dergelijk besluit noodzakelijk is als onderdeel van een overeenkomst die we met u hebben, we uw toestemming hebben of we wettelijk verplicht zijn dergelijke technologie te gebruiken.

   
 • U hebt keuzes met betrekking tot de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, u marketinginformatie te sturen, u aangepaste en relevante advertenties te tonen en of u ingelogd wilt blijven bij uw account.

  Communicatievoorkeuren


  U kunt in uw 2dehands.be Persoonlijke Pagina. bepalen via welke methoden we contact met u kunnen opnemen. U kunt daar ook kiezen welke nieuwsbrieven en speciale acties u wilt ontvangen.
  Marketing
  Als u geen marketingberichten van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden met de link in de e-mail die u hebt ontvangen, uw marketingvoorkeuren wijzigen in uw 2dehands.be Persoonlijke Pagina, uw communicatievoorkeuren aangeven op de manier die in de rechtstreekse communicatie van ons wordt beschreven, of contact met ons opnemen via de gegevens zoals vermeld in het gedeelte Contact opnemen, hieronder. Vergeet niet dat we uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verkopen of verhuren of deze op enige andere wijze aan derden verstrekken voor hun marketingdoeleinden.

  Adverteren

  Als u niet wilt deelnemen aan onze programma's voor aangepaste advertenties, kunt u die uitschakelen (opt out) door de aanwijzingen te volgen in de desbetreffende advertentie of met behulp van de programma's die worden beschreven in onze Cookiebeleid. Als gevolg van een uitschakeling (opt out) worden aangepaste advertenties gestopt, maar het verzamelen van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring blijft toegestaan. We staan niet toe dat derden zonder uw toestemming uw persoonsgegevens op onze sites voor hun eigen advertentiedoeleinden volgen of verzamelen.

  Ingelogd blijven

  Wanneer u via onze Diensten inlogt bij uw account, bieden we u de mogelijkheid een bepaalde tijd bij uw account ingelogd te blijven. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, raden we u aan niet ingelogd te blijven. U of een andere gebruiker van de computer/browser waarop u hebt ingelogd, kan het grootste deel van uw account bekijken en hiertoe toegang verkrijgen, en bepaalde handelingen uitvoeren gedurende deze inlogperiode zonder dat verdere autorisatie wordt vereist. U of een andere gebruiker van deze computer/browser kan de volgende handelingen en accountacties ondernemen:
  ●    Een aanbieding plaatsen of een vraag stellen over een advertentie
  ●    Uw advertenties beheren
  ●    Mijn Persoonlijke Pagina  inzien
  ●    Mijn favorieten inzien
  ●    De profielpagina inzien
  ●    Berichten sturen aan andere leden
  ●    Activiteiten na de verkoop uitvoeren, zoals feedback geven
  Als u probeert uw wachtwoord of gebruikersnaam te wijzigen of overige accountgegevens bij te werken, of andere accountacties probeert uit te voeren dan de hierboven genoemde, wordt u mogelijk gevraagd uw wachtwoord in te voeren.
  U kunt over het algemeen uw inlogsessie beëindigen door uit te loggen en/of uw cookies te wissen. Als u bepaalde privacy-instellingen hebt ingeschakeld in de browser, kunt u de inlogsessie ook beëindigen door de browser te sluiten. Als u een openbare of gedeelde computer gebruikt, moet u uitloggen en/of uw cookies wissen wanneer u klaar bent met onze Diensten om uw account en uw persoonsgegevens te beschermen.
   
 • We respecteren uw recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw rechten om deze te corrigeren, om verwijdering ervan te verzoeken of ons te vragen ons gebruik ervan te beperken, zoals vereist door toepasselijke wetgeving. We nemen ook maatregelen om te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, juist en bijgewerkt zijn. 
  ●    U hebt het recht te weten welke persoonsgegevens we over u hebben
  ●    We verschaffen u op verzoek een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat
  ●    Als uw persoonsgegevens niet kloppen of onvolledig zijn, hebt u het recht ons te vragen deze bij te werken
  ●    U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens
  ●    U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te wissen of ons gebruik ervan te beperken, maar dat recht is afhankelijk van toepasselijke wetgeving en kan gevolgen hebben voor uw toegang tot sommige van onze Diensten

  Inzage, correctie en wissing van uw persoonsgegevens


  U kunt de meeste van uw persoonsgegevens bekijken, controleren en wijzigen door in te loggen bij uw account. Werk uw persoonsgegevens direct bij als deze veranderen of niet kloppen. Houd er rekening mee dat als u een openbaar bericht plaatst, u deze mogelijk niet meer kunt wijzigen of verwijderen.

  Wij respecteren elk wettelijk recht dat u mogelijk hebt om uw persoonsgegevens in te zien en deze te wijzigen of te verwijderen. Als u om inzage wilt verzoeken en wilt weten of hieraan kosten zijn verbonden, indien toegestaan door toepasselijke nationale wetgeving, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de instructies in het onderdeel Contact opnemen hieronder. Als u een wettelijk recht hebt om inzage te verzoeken of te verzoeken om wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen we in bepaalde gevallen en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving die toegang toch onthouden of toch weigeren uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. 

  Als u verzoekt dat we stoppen met de verwerking van sommige of al uw persoonsgegevens of als u uw toestemming (indien van toepassing) voor ons gebruik of onze verstrekking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden intrekt, zijn we mogelijk niet in staat u alle Diensten en klantenservice te bieden die aan onze gebruikers worden aangeboden en die op basis van deze privacyverklaring en onze Gebruiksvoorwaarden worden toegestaan.
  Op uw verzoek sluiten we uw account en stoppen we met het weergeven van uw persoonsgegevens zodra dat redelijkerwijs mogelijk is, afhankelijk van uw accountactiviteit en in overeenstemming met toepasselijke nationale wetgeving.
   
 • We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan andere ondernemingen van de eBay Groep of aan derden. Verstrekking kan vereist zijn om u toegang te kunnen bieden tot onze Diensten, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, om onze marketing- en advertentieactiviteiten mogelijk te maken of om frauduleuze of illegale activiteiten in verband met onze Diensten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. We proberen de hoeveelheid persoonsgegevens die we verstrekken zo veel mogelijk te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk is voor het specifieke doel. Zonder uw toestemming verkopen of verhuren we uw persoonsgegevens niet en maken we verstrekken ze niet op enige andere wijze aan derden voor hun marketing- en advertentiedoeleinden.

  We kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verstrekken aan de volgende partijen:
  eBay-ondernemingen, die de gegevens mogen gebruiken voor het volgende:
  ●    Gezamenlijke content en diensten aanbieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice)
  ●    Helpen mogelijk frauduleuze en illegale activiteiten, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden en gegevensbeveiligingsinbreuken op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken
  ●    Aangepaste advertenties aan u tonen
  ●    Hun producten, sites, toepassingen, diensten, tools en marketingcommunicatie verbeteren.
  ●    eBay-ondernemingen gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om u marketingberichten te sturen als u erin hebt toegestemd dergelijke berichten van hen te ontvangen of indien dit anderszins wettelijk is toegestaan.

  Adverteerders:

  ●   Indien u via de Website interesse heeft getoond in de aanschaf van een in de Advertentie aangeboden product en/of dienst of via de Website reageert op een Advertentie, om verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de Advertentie aangeboden product en/of dienst tussen u en de Adverteerder mogelijk te maken.

  De volgende dienstverleners en financiële instellingen die onze partner zijn:

  ●    Externe dienstverleners die ons ondersteunen bij het aanbieden van onze Diensten en diensten voor betalingsverwerking, ons helpen aangepaste advertenties te tonen en ons helpen met het voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken van mogelijk illegale activiteiten, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden, fraude en/of beveiligingsinbreuken, het innen van facturen, het bieden van partner- en beloningsprogramma's en andere zakelijke activiteiten.
  ●    Externe financiële instellingen met wie we samenwerken om u financiële producten aan te bieden, zodat zij gezamenlijke content en diensten kunnen aanbieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice), waaronder tevens het betalen via het Online Betaalplatform. Deze externe financiële instellingen gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u marketingberichten te sturen als u om hun diensten hebt verzocht.

  Externe aanbieders van websites, toepassingen, diensten en tools, en eBay-ondernemingen:

  ●    Die onze partners zijn volgens onze Gebruiksvoorwaarden, zodat ze u aanbiedingen en de content ervan kunnen publiceren of ermee kunnen adverteren op hun websites of in hun toepassingen, diensten en tools. Als we persoonsgegevens aan externe aanbieders verstrekken met de content van door u geplaatste advertenties, gebeurt dat alleen op basis van een overeenkomst die het gebruik van dergelijke persoonsgegevens door de externe aanbieder beperkt tot verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met ons, en wordt de externe aanbieder verplicht beveiligingsmaatregelen te treffen met betrekking tot dergelijke gegevens. Externe aanbieders mogen persoonsgegevens die in uw advertenties zijn opgenomen niet verkopen, verhuren of op enige andere wijze overdragen aan derden. Wanneer persoonsgegevens met de content van door u geplaatste advertenties worden overgedragen aan eBay-ondernemingen, beperken de bindende bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules) (zie hieronder) het gebruik van dergelijke persoonsgegevens door de eBay-onderneming.

  Rechtshandhavingsinstanties, in het kader van gerechtelijke procedures en voor zover toegestaan door de wet

  ●    Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, te reageren op beweringen dat een geplaatste advertentie of andere content de rechten van anderen schendt of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van personen te beschermen.
  ●    Aan rechtshandhavings- of overheidsinstellingen of bevoegde derden, naar aanleiding van een geverifieerd verzoek of gerechtelijke procedure in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een beweerde of vermoede illegale activiteit of enige andere activiteit die leidt tot aansprakelijkheid voor ons, u of een van onze andere gebruikers. We verstrekken uitsluitend gegevens die we relevant achten voor het onderzoek.
  ●    Aan Leden van ons Melding van Inbreuk Programma, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie de rechten van de eigenaar schenden. Met alle deelnemers aan het ‘Melding van Inbreuk Programma’ zal, voordat persoonsgegevens worden verstrekt, een overeenkomst worden gesloten die onder meer inhoudt dat gegevens worden verstrekt onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure en/of het verkrijgen van juridisch advies en/of voor het beantwoorden van vragen van de adverteerder in kwestie. Lees hier meer informatie over het 2dehands.be Melding van Inbreuk Programma. 
  ●    Aan kredietbureaus of bureaus die zijn geautoriseerd door toepasselijke nationale wetgeving.
  ●    Aan derden die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure, als zij ons een dagvaarding, gerechtelijk bevel of vergelijkbare juridische grond verschaffen, of als wij te goeder trouw menen dat de verstrekking van informatie aan hen noodzakelijk is om dreigend lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of om vermoede illegale activiteit te melden.

  Wijziging van eigendom
  Als wij fuseren met of worden overgenomen door een ander bedrijf, kunnen we gegevens met hen delen in overeenstemming met onze internationale privacynormen. Als dat gebeurt, eisen we dat de nieuwe, gecombineerde entiteit zich houdt aan deze privacyverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als we van plan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor doelen die niet in deze privacyverklaring worden genoemd, ontvangt u vooraf bericht over de verwerking van uw gegevens voor de nieuwe doelen.
   
 • We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de Diensten te bieden waarom u hebt verzocht of voor andere belangrijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze juridische verplichtingen, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van ons beleid.
   
  De specifieke bewaartermijn van persoonsgegevens is vastgelegd in onze bewaarschema's voor documentatie. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren kan sterk uiteenlopen, afhankelijk van de context van de Diensten die we aanbieden en van onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren zijn vaak van invloed op de bewaartermijn:
  ●    Hoe lang zijn de persoonsgegevens nodig om onze Diensten aan te bieden? Dit omvat zaken zoals het onderhouden en verbeteren van de prestaties van onze producten, het veilig houden van onze systemen en het onderhouden van goede zakelijke en financiële documentatie. Dit is de algemene regel die de basis vormt van onze bewaartermijn voor gegevens.
  ●    Zijn de persoonsgegevens gevoelig? In dat geval is een kortere bewaartermijn meestal gepast.
  ●    Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaartermijn? In dat geval bewaren we de gegevens zo lang als u hebt geaccepteerd.
  ●    Zijn we wettelijk, contractueel of anderszins verplicht uw persoonsgegevens te bewaren? Voorbeelden kunnen zijn wetgeving omtrent het verplicht bewaren van gegevens in het van toepassing zijnde rechtsgebied, overheidsinstructies om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of persoonsgegevens die worden bewaard in verband met een gerechtelijke procedure.

  Als we uw persoonsgegevens niet meer hoeven te bewaren, verwijderen we deze op een veilige manier, in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren en verwijderen van gegevens.
   
 • Wanneer u onze sites, diensten, toepassingen, tools of berichtfuncties bezoekt of gebruikt, mogen wij of onze geautoriseerde dienstverleners cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden, en voor advertentie- en marketingdoeleinden. Zie onze volledige Cookiebeleid voor meer informatie.

 • We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, neemt u dan contact op met Customer Support.
 • 2dehands.be maakt deel uit van de onderneming eBay Inc. en is daardoor gebonden aan de wereldwijde privacystandaarden van eBay Inc. (Binding Corporate Rules). Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en privacy, kunt u vinden in de eBay Binding Corporate Rules die u via het eBay Privacy Center kunt raadplegen.  


   

 • Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over privacy die u mogelijk belangrijk vindt, in het kader van uw gebruik van onze Diensten.

  Wat gebeurt er wanneer u uw persoonsgegevens deelt op onze sites of in onze toepassingen?
  Andere gebruikers hebben toegang tot de informatie die u op 2dehands.be deelt. Andere gebruikers kunnen bijvoorbeeld uw advertenties, feedback, beoordelingen en bijbehorende commentaren zien. Andere gebruikers kunnen ook gegevens zien die u deelt in uw profiel.
  Wanneer u onze Diensten gebruikt, kan uw openbare gebruikersnaam worden weergegeven, openbaar beschikbaar zijn en worden gekoppeld aan al uw openbare 2dehands.be-activiteit. In kennisgevingen die naar andere gebruikers worden verzonden over verdachte activiteit en in kennisgevingen over schendingen op onze sites, kan worden verwezen naar uw openbare gebruikersnaam en naar specifieke objecten. Als u uw naam aan uw gebruikersnaam koppelt, kunnen personen aan wie u uw naam bekend hebt gemaakt, uw 2dehands.be-activiteiten mogelijk persoonlijk identificeren.
  Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een koper of verkoper, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

  Uw verantwoordelijkheden ten aanzien van gegevens die u ontvangt op 2dehands.be
  Wanneer u in contact komt met een andere gebruiker en uw persoonsgegevens van de andere gebruiker (zoals de naam, de account-ID, het e-mailadres, de contactgegevens en het verzend- en factuuradres) verkrijgt, hebt u, onafhankelijk van ons, de controle over deze gegevens en moet u zich houden aan de toepasselijke wetgeving.
  U mag de persoonsgegevens waartoe u toegang hebt, alleen gebruiken voor 2dehands.be-transacties of voor andere diensten die via 2dehands.be worden aangeboden (zoals verzending, klachten over fraude en communicatie met andere leden), en voor doeleinden waarvoor de gebruiker op wie de gegevens betrekking hebben, expliciet toestemming heeft gegeven. Persoonsgegevens van andere gebruikers, waartoe u toegang hebt, voor enig ander doel gebruiken, houdt een schending van onze Gebruiksvoorwaarden in.

  Ongewenste of bedreigende e-mail (spam)
  Wij tolereren geen misbruik van onze Website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van 2dehands.be toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een gebruiker iets van u heeft gekocht, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar redactie@2dehands.be
  Het is niet toegestaan om onze communicatiemiddelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Gebruiksvoorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

  Communicatietools
  We kunnen berichten automatisch scannen en controleren op spam, virussen, phishing en andere kwaadwillende activiteit, illegale of verboden content of schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden, deze privacyverklaring of ons overige beleid. 

  Privacy van kinderen
  Onze websites zijn bedoeld voor een algemeen publiek en niet voor kinderen. We verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van gebruikers die onder hun nationale wetgeving als kinderen worden beschouwd.

  Privacypraktijken van derden
  Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op gebruik en verwerking door ons van persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer we u onze Diensten bieden. Als u deze gegevens verstrekt aan derden of een website van derden bezoekt via een link vanuit onze Diensten, gelden hun privacyverklaringen en praktijken voor persoonsgegevens die u aan hen verstrekt of die zij over u verzamelen.
  We kunnen de privacy of de veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen als u deze aan derden verstrekt en raden u daarom aan het privacy- en beveiligingsbeleid van uw handelspartner goed te lezen voordat u een transactie uitvoert en uw persoonsgegevens deelt. Dat geldt ook als de derden aan wie u persoonsgegevens openbaar maakt, bieders, kopers, of verkopers op onze site zijn.

  Google Maps API: De Dienst maakt gebruik van de Google Maps API voor haar werking. Door gebruik te maken van de Google Maps API aanvaardt u gebonden te zijn door het Privacybeleid van Google, waar u uw privacy-instellingen kunt controleren. Aangezien de Google Maps API links bevat naar of gebruik maakt van de websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door 2dehands.be, heeft 2dehands.be geen controle over, en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de privacyregels of de werkwijzen van welke websites of diensten van derden dan ook. In voorkomend geval bent u onderworpen aan de beleidsregels van toepassing voor deze derden. Door gebruik te maken van de Google Maps API vrijwaart u 2dehands.be uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van de website of dienst van een zodanige derde. We moedigen u aan inlichtingen in te winnen alvorens u persoonlijke informatie aan iemand meedeelt.
   
 • Als u een vraag of klacht hebt over deze privacyverklaring, onze wereldwijde privacynormen of onze praktijken voor omgang met gegevens, kunt u met ons contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek Privacyverklaring’:
  •    via het Contactformulier, of
  •    via redactie@2dehands.be , of 
  •    door te schrijven naar 2dehands.be h.o.d.n Marktplaats B.V., t.a.v. Customer Support, Wibautstraat 224, 1097 DN Amsterdam
  In het Privacycentrum van eBay vindt u meer informatie over hoe u ook contact kunt opnemen met ons en onze functionarissen voor gegevensbescherming (Data Protection Officers).
  Als u een onopgeloste vraag hebt inzake privacy of gegevensgebruik, die we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u contact opnemen onze in de VS gevestigde externe aanbieder van geschillenbeslechting (gratis) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

  Uw recht om klachten in te dienen bij een autoriteit op het gebied van gegevensbescherming blijft ongewijzigd.
 • Dit privacybeleid beschrijft het beleid van tweedehands.nl (“tweedehands.nl”) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de website tweedehands.nl (“Website”) en alle gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen (hierna te noemen “Diensten”), ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. Marktplaats B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Wibautstraat 224, 1097DN Amsterdam, met KvK-nummer 34216776 0000 en BTW-nummer NL8137.95.047.B01, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Marktplaats B.V. is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens en opgenomen in het Wbp- meldingenregister.

  Reikwijdte en toestemming: Door gebruik te maken van tweedehands.nl en daaraan gerelateerde Diensten, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden.

  tweedehands.nl kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij mededelen op onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 24 juni 2014.

  tweedehands.nl maakt deel uit van de onderneming eBay Inc. en is daardoor gebonden aan de wereldwijde privacystandaarden van eBay Inc. (Binding Corporate Rules). Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en privacy, kunt u vinden in de eBay Binding Corporate Rules die u via het eBay Privacy Center kunt raadplegen.

  tweedehands.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de toepasselijke privacywetgeving. tweedehands.nl is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, KvK-nummer 34216776, BTW-nummer [NL8140.65.284.B01], gevestigd en kantoorhoudende te Wibautstraat 224 - 1097 DN AMSTERDAM (“tweedehands.nl”).

  De verwerking van persoongegevens door tweedehands.nl is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens en opgenomen in het Wbp- meldingenregister.
 • U kunt onze Website bezoeken zonder u te hoeven aanmelden door middel van het registreren van een account. Wanneer u besluit om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat die gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:

  Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer u onze websites bezoekt, onze applicaties, Diensten en tools gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

  • de unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende bekeken pagina’s, verkeer van en naar tweedehands.nl, verwijzende URL, advertentiegegevens, en IP-adres; en
  • informatie die wij verzamelen met behulp van cookies en webbeacons.

  Gegevens die u aan ons verstrekt: Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of voor de Diensten die u afneemt;
  • aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media websites of Diensten van derden;
  • gegevens die worden verstrekt in het kader van geschillenbeslechting, correspondentie via onze websites of correspondentie die ons wordt toegezonden; en
  • gegevens over uw locatie en de locatie van uw toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van uw toestel indien u deze dienst heeft ingeschakeld op uw mobiele apparaat.

  Gegevens uit andere bronnen: Wij kunnen aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van derden en deze toevoegen aan onze accountinformatie. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot: demografische gegevens, navigatiegegevens, aanvullende contactgegevens en aanvullende gegevens over u uit andere bronnen, zoals overheidsinstanties, voor zover toegestaan door de wet.
 • U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens (zie hierboven) kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • om u toegang te geven tot onze Diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van email of per telefoon;
  • om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven (denk hierbij aan het een halt toeroepen van verdachte conversaties via onze website);
  • om onze Diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
  • om contact met u op te nemen, via e-mail, push notificatie, tekstbericht (SMS) of telefonisch, om u te informeren over onze Diensten en de diensten van ondernemingen die onderdeel uitmaken van de eBay Inc. ‘corporate family’ (hierna te noemen ‘eBay Groep’), ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op uw berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid; en
  • om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.

  Gegevens delen met en registratie op social media sites: Wij kunnen sign-on Diensten aanbieden die het u mogelijk maken om met behulp van uw inloggegevens op andere websites toegang te krijgen tot de website tweedehands.nl of gerelateerde websites. We kunnen ook Diensten aanbieden die het u mogelijk maken om gegevens te delen met social media websites van derden, zoals Facebook, Google Plus en Twitter.
  Indien u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn opgeslagen op websites van derden, zal de reikwijdte van deze toegang tot persoonsgegevens verschillen per website en zal deze worden bepaald door uw eigen browser instellingen evenals door uw toestemming. Indien u uw account bij een derde partij wenst te verbinden aan uw tweedehands.nl account en u ons toestemming geeft tot deze gegevens, stemt u ermee in dat wij gegevens van deze derde websites kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met dit Privacybeleid.

  Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden: Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven onder 4, maken wij uw persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

  ondernemingen van de eBay Groep om gezamenlijk content en diensten te leveren (zoals registratie en klantenondersteuning), om mogelijk illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, fraude en/of inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, en om te helpen bij besluitvorming over producten, websites, applicaties, diensten, tools en communicatie. De eBay Groep zal deze informatie uitsluitend gebruiken om u marketingberichten te sturen wanneer u zelf om hun diensten heeft gevraagd, en zullen uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.
  dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze Diensten op de website (denk hierbij aan financiële dienstverlening, marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van Marktplaats.nl.
  bepaalde derden (zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonlijk gegevens delen:
  - om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
  - indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
  - indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
  andere derden waaraan u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te delen met tweedehands.nl (bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking).
  ondernemingen waarmee wij in het kader van een reorganisatie van plan zijn te fuseren of waardoor wij worden overgenomen.
  leden van ons VERO (Verified Rights Owners) Programma, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie de rechten van de eigenaar schenden. Met alle deelnemers aan het ‘tweedehands.nl VERO Programma’ zal, voordat persoonsgegevens worden verstrekt, een overeenkomst worden gesloten die onder meer inhoudt dat gegevens worden verstrekt onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure en/of het verkrijgen van juridisch advies en/of voor het beantwoorden van vragen van de adverteerder in kwestie. Lees hier meer informatie over het tweedehands.nl VERO Programma.

  Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij - in ons streven om uw privacy te respecteren en de website vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen - uw persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsdiensten of andere derden zonder bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

  Gegevens die u deelt op tweedehands.nl: Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om advertenties en andere gegevens met andere gebruikers te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere gebruikers toegankelijk wordt. Aangezien u op onze website ook in staat wordt gesteld om direct in contact te komen met een koper of verkoper, raden wij u aan om na te denken over de manier waarop u uw persoonsgegevens met anderen deelt. U bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u deelt via onze website en daardoor kunnen wij de privacy of veiligheid van de door u gedeelde gegevens met andere gebruikers dan ook niet garanderen.

  Wij raden u sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw website bezoek moeten verwijderen.

  Google Maps API: De Dienst maakt gebruik van de Google Maps API voor haar werking. Door gebruik te maken van de Google Maps API aanvaardt u gebonden te zijn door het Privacybeleid van Google, waar u uw privacy-instellingen kunt controleren. Aangezien de Google Maps API links bevat naar of gebruik maakt van de websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door tweedehands.nl, heeft tweedehands.nl geen controle over, en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de privacyregels of de werkwijzen van welke websites of diensten van derden dan ook. In voorkomend geval bent u onderworpen aan de beleidsregels van toepassing voor deze derden. Door gebruik te maken van de Google Maps API vrijwaart u tweedehands.nl uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van de website of dienst van een zodanige derde. We moedigen u aan inlichtingen in te winnen alvorens u persoonlijke informatie aan iemand meedeelt.
   
 • U gaat ermee akkoord dat wij de door ons verzamelde gegevens mogen gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of Diensten van tweedehands.nl of andere ondernemingen van de eBay Groep die interessant voor u zouden kunnen zijn. tweedehands.nl zal enkel contact met u opnemen via email of telefoon indien u toestemming heeft gegeven, zoals aangegeven in uw tweedehands.nl Persoonlijke Pagina.

  Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen uw gegevens combineren met gegevens die wij van andere bedrijven verzamelen en deze gebruiken om onze Diensten en functionaliteit te verbeteren en te personaliseren.
  Wanneer u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u uw berichtvoorkeuren aangeven in uw tweedehands.nl Persoonlijke Pagina of in het door u ontvangen bericht.
   
 • Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunnen wij of onze service providers, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat) of webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) plaatsen. Wij gebruiken deze cookies, om ons te helpen u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website(s) te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website. Voor meer gedetailleerde informatie over ons gebruik van deze technologieën verwijzen wij u graag naar ons Cookiebeleid.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen door in te loggen op tweedehands.nl en aanpassen in uw ‘tweedehands.nl Persoonlijke Pagina’. Wanneer u iets openbaar plaatst, zult u uw bericht (advertentie) mogelijk niet meer kunnen veranderen of verwijderen. Indien u uw account bij ons wilt sluiten, dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen. Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen u verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken zodat wij uw identiteit kunnen vaststellen. Anderzijds kunt u ook contact opnemen met Customer Support op redactie@tweedehands.nl.nl voor het inzien van uw persoonsgegevens die wij opslaan en die niet direct raadpleegbaar zijn op tweedehands.nl.be, tenzij tweedehands.nl op grond van de Wet Verwerking Persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet terzake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, dan kunt u ons verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wet Verwerking Persoonsgegevens worden behandeld. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen, met als onderwerp ‘Verzoek Privacybeleid’:
  - via het Contactformulier, of
  - door te schrijven naar redactie@tweedehands.nl.nl
   
 • Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via het Contactformulier. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.
 • Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”): Wij tolereren geen misbruik van onze Website. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van tweedehands.nl toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een gebruiker iets van u heeft gekocht, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam of spoof e-mails), dan verzoeken wij u om een e-mail te sturen naar redactie@tweedehands.nl.nl. Indien u denkt dat u een beveiligingslek in een door Marktplaats gehoste website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen naar redactie@tweedehands.nl.nl met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van onze website.
  Het is niet toegestaan om onze communicatie middelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Gebruiksvoorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

  Derden: Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald in dit Privacybeleid, is dit Privacybeleid uitsluitend van toepassing op het gebruik en de doorgifte van informatie die wij van u verzamelen. tweedehands.nl heeft geen controle over het privacybeleid van derden dat mogelijk op u van toepassing is. Wanneer wij samenwerken met derden of tools van derden gebruiken om bepaalde diensten te verlenen, zullen wij uitdrukkelijk aangeven welk privacybeleid op u van toepassing is. We moedigen u daarom aan om vragen te stellen voordat u uw persoonsgegevens bekend maakt aan anderen.

  Contact: Mocht u nog vragen hebben over tweedehands.nl en onze Website dan kunt u contact met ons opnemen door hier te klikken. Voor meer informatie over eBay Inc. en hoe ze omgaan met privacy en persoonsgegevens, kunt u kunt opnemen met ons eBay Privacy Center.

   

Wil je direct met ons in contact komen?

e-mail ons